TreningskontaktordningenWaldersnes Baug forteller at temaet i oppgaven ble valgt med bakgrunn i en fasinasjon over treningskontaktordningen som en ny måte å tenke på innenfor støttekontakttjenesten med fokus på fysisk aktivitet, men underveis i arbeidet erfarte hun at denne ordningen i stor grad er lik den etablerte støttekontakttjenesten. Dette argumenterer hun bl.a. gjennom å vise til at relasjonen til bruker og oppdragsgiver i kommunen er den samme, de får samme tildelte tid til oppdraget og samme lønn. Gjennom en intervjuundersøkelse som hun gjennomfører synliggjør også at utføringen av oppdragene heller ikke er så ulike mellom disse to ordningene.

Hovedkonklusjonen i oppgaven er at treningskontakt ikke skiller seg vesentlig fra den opprinnelige bruken av individuelle støttekontakter.

Hele oppgaven kan du laste ned her.

Av Anders Midtsundstad