Ny Bufdir logoDet er satt av omlag 12,2 mill. til tilskuddsordningen i 2019. Bundne midler til flerårige prosjekter utgjør ca. 5,3 mill. Det vil si at det er ca. 6,9 mill. til fordeling. Det tas forbehold om Stortingets budsjettvedtak for 2019. Frivillige organisasjoner, stiftelser med eget organisasjonsnummer, kommuner og fylkeskommuner kan søke om tilskudd gjennom denne ordningen.

Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner, stiftelser med eget organisasjonsnummer, kommuner og fylkeskommuner.

En frivillig/ideell virksomhet har et tydelig sosialt formål og den tar ikke ut utbytte, men investerer et eventuelt overskudd utelukkende i virksomheten for å styrke det sosiale formålet. Hele virksomheten, uten økonomisk motiv, arbeider for å avhjelpe sosiale behov i samfunnet eller bestemte utsatte grupper og at dette er det sentrale i virksomhetens formål. Bufdir kan i utlysning kreve dette dokumentert gjennom for eksempel virksomhetens vedtekter.

Kilde

Se kunngjøring på Bufdirs nettsider for å lese om årlige prioriteringer for ordningen og finne lenke til Bufdirs søknadsportal:
http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Likestilling_og_inkludering/bedre_levekar_og_livskvalitet_nedatt_funksjonsevne/