Teateret har engasjert i faste stillinger 15 skuespillere med utviklingshemning og vil årlig gi 5 til 10 vernepleierstudenter tilbud som tilretteleggere. Rekrutteringen av skuespillere ble gjennomført gjennom å utlyse stillingene på ordinær måte i avisen og målsetningen er å bli et fast profesjonelt teater. I tillegg er det engasjert en daglig leder. 
Nonstopp
- Det stilles ingen krav til spesifikke kvalifikasjoner eller funksjonsnivå for å bli ansatt, bortsett fra at man må like å spille teater sammen med andre. I Teater nonSTOP ønsker man å utvikle et kunstuttrykk basert på de enkeltes forutsetninger og sceniske uttrykk, fremfor å anvende en tradisjonell manusbasert teatertradisjon. Dette medfører at teateruttrykket blir mer fysisk og emosjonelt basert, og man anvender masker, musikk og dans som viktige elementer. Teater nonSTOP bidro ved avduking av statue og feiringen av Åge Aleksandersens 60-årsfeiring i Namsos 28. mars. For tiden er regissør og dramatiker Nina Wester i gang med å utvikle et teaterstykke basert på skuespillernes egne liv og erfaringer, forteller Ellen Sauer.

  Ellen Saur og Oddbjørn Johansen er prosjektledere. De presenterte tiltaket nylig på den 10. NNDR konferansen som nylig samlet over 200 forskere fra over 20 land  i Nyborg i Danmark. Her fortalte de om hvordan teateret har blitt til og om målsetningene for den videredrift.- Teater nonSTOP er en arena hvor tilretteleggere sammen med skuespillerne deltar i en dialog basert på likeverdighet og empowerment hvor formålet er å skape noe sammenfortalte Ellen Saur. 

Teateret gir utviklingshemmede som ønsker å arbeide som skuespillere en anledning til å opptre på en scene med sitt budskap. Teateret tar inn profesjonelle intruktører på lik linje med andre profesjonelle teater. Teateret har følgende 4 hovedmål:

  1. Å etablere teater for mennesker med utviklingshemning.
  2. Utvikle teater som en politisk arena.
  3. Teater som praksisarena for vernepleiere.
  4. Forskning på teater som kunst, politikk og læringsarena.

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte Oddbjørn Johansen på e-post oddbjorn.johansen@hint.no eller Ellen Sauer på e-post ellen.saur@hint.no