Article image

Bakgrunnen til arbeidet med den nye stortingsmeldingen er at det er over 20 år siden Ansvarsreformen (HVPU-reformen) ble gjennomført. Mange har kommet med kritikk over at den positive utviklingen for utviklingshemmedes levekår på mange områder har stagnert eller har blitt reversert. Regjeringen mener derfor at tiden er moden for en ny gjennomgang av levekårene for mennesker med utviklingshemning, og for å vurdere hvor langt vi har kommet i å gjennomføre ansvarsreformens mål.

I kapittel 15 skrives det om Fritid og kultur, og her legges det bl.a. vekt på at ordningen støttekontakt er viktig for å sikre utviklingshemmedes mulighet til å delta i ulike aktiviteter. Helsedirektoratets anbefaling om å tilby tjenesten innenfor de tre hovedløsningene og bruk av ledsagerbevis pekes det også på i punkt 15.3.

Hele høringsnotatet kan du lese her.

Tekst Anders Midtsundstad og foto Rune Øyen