Gunnvor Bakken
Gunvor Bakken (bildet øverst) i hjemmetjenesten og Jorunn Vesterås (bilde nederst) som jobber ved Frivillighetssentralen samarbeider tett for å gi brukere tjenestetilbudet støttekontakt etter lov om sosiale tjenester.  Samarbeidet bygger på en klar arbeidsfordeling. Hjemmetjenesten utformer vedtak, utarbeider arbeidsavtaler og står for lønnsutbetalinger. Jorunn Vesterås som jobber ved Frivillighetssentralen, har ansvar for å kartlegge behov og finne frem til et tibud som tar hensyn til den enkeltes ønsker og behov, når søknad på støttekontakt foreligger.
Sammen har de ansvar for å gi veiledning til støttekontakter individuelt og i gruppe.

Det legges også vekt på å ha en samling for støttekontaktene minst to ganger i året.
Vågå kommune har et innbyggerantall som gjør den til en vanlig norsk kommune. Andelen barn og unge er også gjennomsnittlig i denne kommunen som i 2006 ble kåret til "Årets barne- og ungdomskommune". Kommunen har satset aktivt på å utvikle et bredt kultur- og fritidstilbud, både det kommunale og det frivillige. Jorunn VesteråsSpørsmålet er om det er denne satsningen som gjør at det i denne kommunen er bare 2 personer under 18 år som har et vedtak om støttekontakt etter lov om sosiale tjenester eller lov om barneverntjenester.  - I små lokalsamfunn er det kanskje lettere å få hjelp og mer omtanke for hverandre forteller Jorunn Vesterås.

Flesteparten av de 50 personene som har et støttekontakttilbud i kommunen er kvinner og menn over 67 år. Tilbudet er organisert slik at det tilbys gjennom at den enkelte får tilbud om en individuell støttekontakt.

De erfarer i Vågå at det gir spennende muligheter ved å knytte den praktiske oppfølgningen av støttekontakt til en frivillighetssentral. De har erfart at personer som har behov for en støttekontakt har fått en meningsfull fritid gjennom selv å bli en frivillig.

Av Anders Midtsundstad