stottekontakter-bokomslag.pngStøttekontakter blir sett i sammenheng med andre hjelpetiltak, og det gis praktiske eksempler på hvordan hjelpen kan utformes individuelt eller kollektivt i samarbeid med de det gjelder. 
Boken beskriver helse- og sosialarbeidere som tilretteleggere av arbeidet og hvilke muligheter og begrensninger som ligger i hjelp som utføres av ikke-profesjonelle og frivillige. Avklaring av ansvarsforhold og veiledning blir fremhevet som sentrale element når det gjelder oppfølging, rekruttering og opplæring av disse hjelperne. 

Boken er skrevet for både høgskolestudenter i grunnutdanninger og videreutdanninger i helse- og sosialfag og for folk i praksis som er opptatt av temaet.

Bilde av Kristin Andressen SoldalKristin Andresen Soldal er sosionom og cand.polit. med helsefag hovedfag. Hun arbeider ved sosionomutdanningen på Høgskolen i Bergen.

Boken er til salgs hos Fagbokforlaget:
https://www.fagbokforlaget.no/Støttekontakter/I9788276746778