Omslaget til hovedfagsoppgaven Støttekontakter er svaretHvilke overveielser, begrunnelser og forventninger ligger bak sosialarbeideres valg av støttekontakt som tiltak? Dette er spørsmål som danner utgangspunktet for Kristin Soldal sin hovedfagsoppgave fra 1997.

Oppgaven som bygger på syv intervjuer med sosialarbeidere kan du lese her.

Kilde:

Bergen Open Research Archive ved Høgskolen i Bergen - BORA-HIB
https://bora.hib.no/nb/item/121

LagreLagre