Vigdis Engebretsen er utdannet som sykepleier og gartner, men jobber nå i en nyopprettet stilling som støttekontontakt i 100% stilling i psykiatri- og rustjenesten. Engebretsen hadde jobbet som ”ordinær” støttekontakt i fire år, ved siden av annen jobb og skolegang når den uvanlige stillingsutlysningen kom. Bakgrunnen for opprettelsen av stillingen var at mange brukerne av psykiatritjenesten hadde ventet i lang tid på å få tildelt en støttekontakt.
- Det uvanlige med min stilling er at det var krav om høyskoleutdanning. Å jobbe som støttekontakt på heltid har jo ikke vært normen tidligere, så dette er ikke bare nytt for meg, men også for kommunen. Jeg vet at det også er andre kommuner som har startet opp med støttekontakter i hel stilling, og det hadde vært fint om jeg kunne utvekslet erfaringer med andre som har en slik jobb forteller Vigdis Engebretsen.  

Arbeidet som støttekontakt på heltid er spennende og ufordrende.
- I og med at kommunen ikke har hatt en lignende stilling før, føler jeg til tider at jeg” pløyer ny mark”. Jeg har fram til nå brukt en del tid på å finne min plass i stillingen, og å finne ut hvordan jeg best kan legge opp min arbeidssituasjon forteller Vigdis som er støttekontakt for 12 voksne personer. 
Ilu
Det vanlige for tidligere støttekontaktstillinger har jo vært slik at det ikke har vært krav om formell utdanning. Hun opplever at det et er ganske så stor forskjell fra å være fast ansatt i en hel stilling kontra det å jobbe som ”ordinær ” støttekontakt. Engebretsen er tett knyttet til psykiatritjenesten hvor hun har sin kontorplass på et brukersenter. Her er det bl.a. ulike gruppeaktiviteter og en brukerstyrt cafe som sikrer god tilgjenglighet. Hun opplever videre at det er godt å være en del av et større fagmiljø med kollegaer og får veiledning av en erfaren psykiatrisk sykepleier hver 14. dag.
- Dette føles betryggende, for mange av brukeren har ”tunge” diagnoser. Da jeg jobbet som ”ordinær” støttekontakt følte jeg ofte  at jeg hadde verdens mest ensomme jobb. Riktignok hadde jeg et stående tilbud om å ”ta kontakt ” hvis det var problemer av noe slag, men det var ikke lett. Ofte følte man at man ikke ville bry saksbehandlerne, og de var også veldig opptatte, eller vanskelig å få tak i. Så jeg vet godt hva manglende veiledning kan gjøre med en støttekontakt forteller hun. 

De som får et vedtak om støttekontakt har ulike ønsker og behov. Vigdis er derfor opptatt av å kunne gi et tilbud innenfor alle de tre hovedløsningene individuell støttekontakt, aktivitetsgrupper og et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon.
- Jeg jobber for det meste individuelt, men noen ganger tar jeg med meg flere av "mine" brukere samtidig, på aktiviteter som bowling eller kino.  Som student på videreutdannelsen ”Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige” har jeg også blitt kjent med Fritidskalenderen i Lindås kommune og Fritid med bistand som jeg gjerne vil ta i bruk for å gi flere valgmuligheter for mine brukere. 

Vigdis vil gjerne komme i kontakt med andre som jobber som støttekontakt på heltid. Hun ønsker å bidra til å danne et nettverk sammen med andre som har tilsvarende arbeidssituasjon.  

Interesserte kan kontakte henne på telefon 94 14 19 98 eller e-post vigdis.engebretsen@moss.kommune.no 

Av Anders Midtsundstad