Valnesfjord Helsesportsenter har gjennom dette prosjektet vært med på å sette fokus på arbeidet med å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten i kommuner i Norge i fylkene Nord-Trønderlag, Nordland, Troms og Finnmark. Prosjektet startet i begynnelsen av 2007 og ble avsluttet i april 2010.Støfri

I løpet av disse årene har hele 21 kommuner deltatt i prosjektet. 15 kurs er blitt gjennomført på Helsesportsenteret og ute i kommunene hvor det har deltatt til sammen 175 deltakere. I mange kommuner kan en erfare at deltakelsen i prosjektet fikk betydning i arbeidet med å styrke tjenestetilbudet for barn og unge, men som prosjektleder Line M. Bergli skriver i sluttrapporten trengs det økt fokus og prioritering av arbeidet til de som organiserer støttekontakttjenesten og alle som arbeider som oppdragstakere innenfor denne tjenesten.

Prosjektet har vært finansiert gjennom tilskudd fra Innovasjonsprogram Salten, Stiftelsen Sophies Minde, Fylkeskommunene i Nordland og Troms og egne midler. Sluttrapporten "Støtte, kontakt og fritidsaktivitet - støttekontaktens rolle" kan leses her.

STØFRI avsluttet prosjektet med å arrangere den nordnorsk konferanse "Fritid for alle" i Bodø. Mer informasjon fra denne finner du her.

Nordlandsforskning har gjennomført en ekstern evaluering av prosjektet som vil presenteres senere.

Av Anders Midtsundstad