Med virkning fra 1. januar 2009 er Dokumentasjonsenteret innlemmet i Likestillings- og Sluttrapportdiskrimineringsombudet (LDO).

Hovedmålet med statusrapporteringen er at den, sett over noen år, skal gi et troverdig bilde av samfunnsutviklingen på området. Ambisjonen med å identifisere, og å fylle ut de eksisterende kunnskapshullene er en forutsetning for å lykkes. Dette arbeidet krever et nært samarbeid med forskningsmiljøer innenfor de berørte fagområdene.

Ungdom og fritid har fått stor oppmerksomhet i Statusrapport 2008 som kan leses her.


PDF versjon av rapporten kommer vi til å publisere når denne blir tilgjengelig.

Ønsker du å få tilsendt en papirutgave eller DAISY-utgave av rapporten, kan du ringe 24 05 59 50 eller sende en e-post til post@ldo.no


Av Anders Midtsundstad