Sosial kapital forsideBokens forfattere fra Norge og Sverige har bakgrunn innenfor forskning og praksis, og har på ulike måter arbeidet med sosial kapital i velferdstjenestene. Boken ble gitt ut av Gyldendal i 2009. Boken har allerede blitt en av de sentrale på pensumlisten til studiet ”Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige.

Mer informasjon finner du her

 

Av Anders Midtsundstad