Sosial deltakelse og aktivitet Rapporten "Betydningen av personellkompetanse for å bedre sosial deltaklese og aktivitet for brukere av kommunale hjemmestjenster" som ble publiset i 2009, synliggjør at det foreligger lite forskning på effekten av å bruke personell med spesiell kompetanse i kommunale hjemmetjenester, for å sikre økt sosial deltakelse og aktivitet. Det konkluderes også med at dette er et område hvor en trenger mer forskning. "Aktiv omsorg" er en av regjeringens fem strategier for å møte fremtidens omsorgsutfordringer i Omsorgsplan 2015.

Rapporten som Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenester har utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet, kan du lese her.

Besøk også gjerne nettstedet til Kunnskapssenteret for å finne mer informasjon. 

Av Anders Midtsundstad