I sluttrapporten fra Aktivitetshjelpemiddelprosjektet som nå er ferdig skriver enn blant annet følgende:Fra prosjektet

"En oppsummering av prosjektets viktigste resultater viser at brukerne og edsagerne som deltok på miljøsamlingen mente at de hadde fått prøvd ut aktivitetshjelpemidler, økt sitt ferdighetsnivå og hatt det gøy. De mente imidlertid at de ikke hadde blitt mer aktive på fritida som følge av miljøsamlingen. Flere forventet imidlertid at aktiviteten kom til å øke på kort eller lang sikt. De brukerne som hadde søkt og fått sitt aktivitetshjelpemiddel hadde brukt det sammen med familien i påsken, på fritiden eller skolen. Deltakerne på fagdagen ga uttrykk for at de hadde fått økt kunnskap om aktivitetshjelpemidler, fått bedre oversikt over hvilke aktivitetshjelpemidler som finnes og større forståelse for hvordan aktivitetshjelpemidlene fungerer. Fagdagen avdekket at aktivitetshjelpemidlene hadde en større aktuell brukergruppe, og dermed gir større muligheter for tilrettelegging av aktiviteter"

Hele rapporten kan du lese her.

Av Rune Øyen