Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Prosjekterfaringer


 

Skjermbilde av nettsiden aktivitetsguiden.no som viser et jentelag som jubler

Aktivitetsguiden.no

Nettsiden aktivitetsguiden.no er et verktøy som kan støtte idrettsrådene i arbeidet for å hjelpe barn til deltakelse i norsk idrett.

Illustrasjon av en blid figur som kjører sittende på ski

Utvikle en inkluderingsveileder

Unge funksjonshemmede har fått midler av Kulturtanken og Stiftelsen Sophies Minde til å utvikle en inkluderingsveileder til aktivitetstilbydere av kultur- og fritidstilbud.

Bilde av to av deltakerne i prosjektet Matglede

Matglede

Å dele et måltid er en fin opplevelse. Når det lages sammen med andre blir det enda bedre. Middagsbordet er en viktig sosial arena og utgangspunktet for prosjektet Matglede i Drammen. Prosjektet gir ungdom og unge voksne med lettere utviklingshemming mestringsfølelse og kostholdsveiledning på en trygg sosial arena.

Skjermbilde av nettsiden aktivesammen.no

Metoden Aktive sammen

I Vennesla har metoden Aktive sammen blitt utviklet og tatt i bruk gjennom et folkehelseprosjekt over 3 år.  Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen deltok på sluttkonferansen sammen med representanter fra mange frivillige organisasjoner og nærmere 30 kommuner.

Ingressbilde som viser to barn som sitter og maler ved et bord

Knekk inkluderingskoden!

Frivillighet Norge har nylig relansert nettstedet inkluderingskoden.no som er en inspirasjonsbank for mangfold i frivilligheten.

Bilde av en kvinne som holder en smarttelefon med appen Tjenesteshop

Bedre brukerstyring av tjenester

Tema: Velferdsteknologi

I Larvik kommune ga flere unge personer, som trengte tilbud fra hjemmetjenesten, uttrykk for et ønske om mer brukertilpasset løsning for bestilling av hjemmetjenester. Resultatet ble en bestillingsportal som har fått navnet Tjenesteshop.

Bilde av barn i en kirke

En inkluderende kirke

Inkludering er et prioritert område i Borg bispedømme, og gjennom prosjektet «Vår inkluderende menighet» har de utviklet gode verktøy som tydeliggjør hvordan dette kan gjøres i praksis.

Logoen til Dalkurd FF

Et godt eksempel

Dalkurd ble stiftet som et sosialt prosjekt for vanskeligstilt ungdom i 2005. Klubben legger stor vekt på å være en klubb hvor mangfold er en ledestjerne i alt deres arbeid. Når de nå 13 år etter oppstarten har rykket opp til Allsvenskan som er den øverste serien i svensk fotball er det nyttig for alle som er opptatt av å tilrettelegge for kultur- og fritidsaktiviteter å lytte til deres erfaringer.

Ingressbilde til artikkel om metoden aktive sammen

Aktivesammen.no – en ny spennende arbeidsmetode

Hvordan kan kommuner og frivillige organisasjoner bruke frivillige til aktivt å gi støtte til å opprettholde tilhørighet til sosiale nettverk? Gjennom forsknings- og utviklingsprosjektet “Aktive seniornettverk” har en ny metode blitt utviklet som synliggjør hvordan dette kan gjøres.

Deltakere på tur- og treningskompiskurs.

Prosjektet "Tur- og treningskompis"

Nordland idrettskrets samarbeider med Forum for Natur og Friluftsliv, Valnesfjord Helsesportssenter, Nordland fylkeskommune og kommunene i fylket med å rekruttere og tilby kurs for alle som ønsker å lære mer om å tilrettelegge aktive fritidstjenester for andre.

Skjermbilde av nettsiden til prosjektet Fælles om fritiden

Fælles om Fritiden

Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) i Danmark har som mål å etablere et tilbud i kommuner hvor en engasjerer frivillige til å være fritidsguider inn i aktiviteter for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Omslagsbilde til brosjyren om Aktive muligheter

Deltakelse på fritiden for utviklingshemmede

“Aktive muligheter”

I dag lanseres heftet «Aktive muligheter» som kort sammenfatter erfaringene fra et forsknings- og utviklingsprosjekt initiert og finansiert av Helsedirektoratet.

Skjermbilde av forsiden til Fritid 1-2-3

Prosjekt 123

Fritid 123 er et samarbeid mellom kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad i Buskerud fylke. Målsetningen er at flere skal oppleve en meningsfull og helsefremmende fritid.

Bilde av Inger Reidun Fleischer, prosjektleder og Rune Larsen, prosjektmedarbeider

Pengegave fra Sparebankstiftelsen til Fritid for Alle og UngHadeland

Fritid for Alle og UngHadeland (Gran kommune) mottok denne uken en pengegave fra Sparebankstiftelsen i Gran pålydende kr 600 000 til deres prosjekt Fritid for Alle. I tilskuddsbrevet fra Sparebankstiftelsen understrekes det at gaven i sin helhet skal gå til kontigenter, utstyr og arrangementer i regi av Fritid for Alle.

Bilde av eldre som spiller innebandy

Aktive seniornettverk

Vennesla frivilligsentral har fått midler fra Helsedirektoratet til å utvikle, prøve ut og spre kunnskap om en metode som viser hvordan kommuner i samarbeid med frivillige organisasjoner kan støtte opprettholdelse av sosiale nettverk for eldre og seniorer.

Article image

Et idrettslag med klare mål

Eidanger Idrettslag i Porsgrunn kommune har som visjon å være «Norges gøyeste idrettslag». For å nå målsetningen er de opptatt av å være kreative og nytenkende for å gi muligheter for at alle kan delta.

Article image

Klart det går

Den Norske Turistforeningen ønsker å gjøre turer i nærmiljøet, ved sjøen og på fjellet mer tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelser. Gjennom prosjektet «Klart det går», som har fått midler fra Extrastiftelsen, utfordres nå flere lokale medlemsforeninger til å tilrettelegge mer.

Article image

Aktiv på like vilkår

Bamble I.F. har etablert et prosjekt hvor de samarbeider med kommunens rusteam for å etablere en meningsfull fritid gjennom idrettslige aktiviteter i lokalmiljøet for rusmiddelavhengige under rehabilitering

Article image

Asker: Ut av ensomheten med "Aktive muligheter"

Tre Asker-jenter med lettere utviklingshemming har trent seg ut av ensomhet og passivitet. I et idrettslag ble de hjulpet til å finne hverandre - og bli inkludert i en større sammenheng

Article image

Kvinnherad: Meir samspel kring FmB

I Kvinnherad i Hordaland har Fritid med Bistand blitt ein fast del av arbeidet i "Aktiv fritid". Eit tilskot på 1, 65 millionar kroner til kommunalt rusarbeid i 2012, kopla med dyktige medarbeidarar, sikra ein god start. Og den tredelte modellen er forlengst innarbeidd.

Article image

Godt eksempel på samarbeid i Hordaland

Det kriminalitetsforebyggende tiltaket «Felles Ansvar» har vært viktig for å utvikle gode tiltak overfor ungdom i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden gjennom et samarbeid mellom engasjerte enkeltmennesker i frivillig og offentlig sektor.

Article image

Venner i aktivitet

”Prosjekt Sagene” ønsker å fremme fysisk aktivitet blant barn og ungdom med spesielle behov. De ønsker å være et springbrett for deltagerne inn i breddeidretten.

Article image

Møte med minner

Oslo kommunes ressurssenter for demens og alderspsykiatri (GERIA) har sammen med tre museer i Oslo gjennomført et pilotprosjekt for å legge til rette omvisninger for personer med demens. Erfaringene er samlet i en håndbok tilgjengelig for alle.

Article image

Bort fra rus og ut i det vanlige livet

Hun kunne ønske at metoden ”Fritid med bistand” (FmB) ble en del av barnevernet, psykisk helse, nav, støttekontaktavdelingen, omsorgsboliger, institusjoner, i behandling, eller fengsel. Meriam Lerøy har prøvd FmB ut i praksis, sammen med mennesker som har en rusavhengighet

Article image

Aktivitet mot frafall

Gjennom prosjektet ”Aktivitet mot frafall” ønsker Valnesfjord helsesportsenter å gi en støtte til ungdom med fysiske funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer gjennom aktivitet og deltakelse som kan bidra til at flere i målgruppen fullfører videregående skole.

Svensk prosjekt med fokus på inkludering

I Sverige ønsker Riksforbundet FUB å bidra slik at flere utviklingshemmede får delta i meningsfylte, utviklende og inkluderende fritidsaktiviteter.

Forsøk med Fritidsguider

Servicestyrelsen i Danmark startet nylig et prosjekt hvor fire kommuner skal prøve ut arbeidsmetoden Fritid med Bistand overfor mennesker med en nedsatt funksjonsevne.

Article image

Samarbeider med frivillige organisasjoner

Bamble kommune var en av de første kommunene som tok i bruk arbeidsmetoden Fritid med Bistand. Det startet som et folkehelseprosjekt. Idag gis det som et ordinært tilbud innenfor støttekontakttjenesten.

Fritid med Bistand ved NAV Fyllingsdalen

NAV Fyllingsdalen har gjennom prosjektet ”Fritid med Bistand” fått midler til å styrke og utvide rusomsorgen ved å koble unge som er eller har vært rusavhengige til en meningsfull fritidsaktivitet. Det gir resultater.

Aktiv fritid i Drammen kommune

Drammen er en av 14 kommuner og bydeler som deltar i et samarbeidsprosjekt hvor målet er å implementere bruk av arbeidsmetoden Fritid med Bistand som et ledd i arbeidet med å styrke kommunalt rusarbeid.

Fritid med Bistand i Vennesla

I Vennesla har en klart å etablere et godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommunen. Frivilligsentralen har gjennom et treårig prosjekt fått en sentral rolle for å sikre unge voksne gode fritidstilbud som et ledd i det kommunale rusarbeid.

Aktiv fritid i Elverum kommune

Elverum er blant 14 kommuner og bydeler som deltar i et samarbeidsprosjektet hvor målet er å implementere bruk av Fritid med Bistand.

Livsstilsprosjektet

I Stockholm gjennomføres et prosjekt som ønsker å forbedre mulighetene for inaktive personer med en nedsatt funksjonsevne til å finne og utøve helsefremmende aktiviteter.

Min Fritid

Gentofte kommune har som den første danske kommune tatt i bruk metoden Fritid med Bistand.

Sola satser på inkluderingsarbeid

Sola kommune ønsker gjennom prosjektet ”High five” å inkludere ungdom inn i fritidsaktiviteter gjennom å ta i bruk og implementere bruk av arbeidsmetoden Fritid med Bistand.

FmB i Danmark

Fritid for Alle skrev i februar om den danske sosialminister Benedikte Kiær som ville sette i gang et prosjekt med fritidsguider, hvor man bygger på erfaringer knyttet til metoden Fritid med Bistand. Her kan du lese mer om status til prosjektet.

Aktiv fritid for alle

Tønsberg og Nøtterøy kommune søkte i felleskap om midler for å implementere bruk av arbeidsmetoden Fritid med Bistand i kommunalt rusarbeid.

Article image

Storfjordmodellen

Storfjord kommune har utviklet en modell som bygger på kulturforståelse og samhandling med rusmisbrukere med røtter i samisk/kvensk miljø.

Gentofte kommune

Kulturministeriet i Danmark har gitt Gentofte kommune prosjektmidler til å utvikle seg som en breddeidretts- kommune. Bruk av Fritid med Bistand er et av tiltakene de nå setter i gang.

Idrettsrom for alle

I Danmark er det nå kommet en ny nettside som skal være en inspirasjonsguide og et konkret verktøy for byggherrer, arkitekter og andre som skal planlegge bygg eller renovere idrettsanlegg i Danmark.

Article image

Positiv fritid

Sandefjord kommune ønsker gjennom et prosjekt å videreutvikle støttekontakttjenesten for barn og unge.

Kreativitet och utvikling

Kulturcentrum Skåne er en ideell forening som tilbyr mange spennende tilbud innenfor musikk, teater og kunst til utviklingshemmede i Skåne.

Alla vinner

Lunds kommun i Sverige arbeider aktivt for å bli en inkluderende kommune. For å nå denne målsetningen står åtte verktøy sentralt i arbeidet med å bygger broer mellom mennesker.

Article image

Sisterhood of Oslo

Gjennom et byomfattende prosjekt i regi av Bydel Frogner i Oslo, gis det tildbud om jentegrupper og coacher til jenter som trenger et fritidstilbud, eller en storesøster å snakke med.

Article image

Ny Giv

Kirkens Bymisjon i Bodø ønsker gjennom prosjektet Ny Giv å gi rusavhengige under rehabilitering en vei inn i nye sosiale nettverk.