Teksten nedenfor her hentet fra en brosjyre som du kan laste ned her.

skyting-for-funksjonshemmede-427x321.jpgIntegrering har lenge vært et mål for Norges Skytterforbund. Forbundet tok over ansvaret for de funksjonshemmede utøverne i 2004. Vi har nå ansvar for både topp- og breddeaktiviteter for funksjonshemmede. Klubbene spiller en viktig rolle i dette arbeidet, og det er dette miljøet de funksjonshemmede først vil møte. NSF jobber derfor med å øke kompetansen i hele organisasjonen.

Skyting er en utmerket idrett for personer med fysisk funksjonshemming. Idretten vil gi opplevelser man aldri glemmer - som spenning, konkurranser og gode venner. I og med at skyting er en idrett som stiller store krav til konsentrasjon, er man nødt til å koble ut stresset fra skolearbeid eller en krevende jobb. Det finnes hjelpemidler som kompenserer for funksjonshemmingen, som f. eks. skytebord og støtte.

Når det gjelder skyting for utøvere med psykisk funksjonshemming, har Norges Skytterforbund ingen spesielle tilbud. Dette har sin årsak i sikkerhet. Sikkerheten i forbindelse med utøvelse av skytesporten er satt i høysetet på alle nivåer.

Døve skyttere kan delta på lik linje med funksjonsfriske skyttere. Disse trenger ingen andre tilpasninger enn at man forsikrer seg om at skytteren har oppfattet kommandoene som blir gitt på standplass.

Denne brosjyren gir på ingen måte helt fyllestgjørende opplysninger om de enkelte skytestillinger og utstyr, men den er etter vår mening en god veiledning både for de som ønsker å begynne og skyte, og for klubber som ønsker å komme i gang med et tilbud for funksjonshemmede.

Mer informasjon får du hos Norges Skytterforbund på tlf: 21 02 98 50, eller e-post: nsf@skyting.no