Sisterhood tilbyr et pusterom for jenter i alderen 13-21 år; ”storesøstrer” /jentecoacher, og mulighet for jenter til å bidra selv som leder eller coach etter hvert.

- Vi ønsker å fremme mangfold og bevisstgjøre jenters muligheter i livet. Alle mennesker er ulike og har alle forskjellige historier og utfordringer med seg, forteller prosjektleder Savannah Marie Frenning.

Sisterhood er utviklet med inspirasjon fra det svenske prosjektet United Sisters.

 

Jentegrupper - GUTTEFRI SONE!

Sisterhood er ikke knyttet til støttekontakttjenesten i bydelene i Oslo, men synliggjør en måte å organisere grupper med jevnaldrende, samt jentecoacher som også kan være et godt tilbud til jenter som er innenfor målgruppen. En jentegruppe gir muligheten til å få et fellesskap med andre jevnaldrende. I tillegg til å snakke om sentrale temaer som vennskap, tillit, respekt, sex, gutter, sette grenser, 100% min kropp, rus og lignende, er de opptatt av at ord skal bli til handling i gruppene. Derfor er alle temakveldene knyttet opp til forskjellige øvelser som går på å trene på det man snakker om. Det kan være å lage et rollespill på aktuelle situasjoner som å sette grenser og å si nei, eller å gjøre holdningsskapende øvelser som går ut på å ta stilling til ulike problemstillinger. Gruppene drar også på aktiviteter for å styrke fellesskapet og gi en god opplevelse som å lage god mat, dra på kino, prøve yoga, klatring og selvforsvar.


Jentegruppene ledes av to voksne kvinner som setter sammen kvelder og temaer. En jentegruppe går vanligvis over et år, en gang i uken á 2 timer. Der arbeider de blant annet ut ifra det jentegruppematerialet som United Sisters i Sverige har utarbeidet gjennom 10 års erfaring med jentegrupper. Sisterhood tilbyr gruppelederkurs, veiledning og inspirasjonskvelder.

   Sisterhood

 

Sprer seg.Fra oppstarten i 2006 så har Sisterhood vokst til våren 2008 å involvere 11 bydeler i Oslo. Disse Bydelene har vært på gruppelederkurs i Sisterhood-metodikk og fått muligheten til å starte sine egne jentegrupper. Siden oppstart er det per juni 2008 ca 170 jenter som har vært innom Sisterhood sine grupper eller jentecoacher. Blant annet kan du nå bli med i en Sisterhood-gruppe på Sagene, Grunerløkka, Bjerke, Alna, Søndre Nordstrand, (Utekontakten og Mortensrud Ressurssenter), Nordstrand, Østensjø, Gamle Oslo (Orkis), Frogner / Majorstuen (Café Condio og Sisterhood Headquarters) og Grorud (Groruddalens resurssenter) og bydel Vestre Aker.

Engasjerer frivillige.

 

Sisterhood formidler ”jentecoacher”, (kvinnelige kontaktpersoner) til jenter som trenger en samtalepartner og et positivt forbilde i en voksen kvinne. Coachene er i alderen 22- ca 45 år. Noen ganger kan ung til ung-metodikk egne seg hvis en særdeles egnet jente på alderen 18 dukker opp og ønsker å være coach.

 

 

Jentecoachene er til for alle jenter i alder 13-21 år som ønsker en coach og som:

 

  • Trenger mer sosial kontakt
  • Trenger å styrke sin kontakt med voksne
  • Trenger støtte og veiledning av en voksen kvinne
  • Er et alternativ til en støttekontakt
  • Trenger å styrke selvbilde og tro på egne ressurser
  • Ønsker en coach og som ser den positive muligheten med en coach

Jentecoachen skal være en slags storesøster som kan tilby en god relasjon og sunne verdier. Coach er engelsk og betyr veileder/mentor. Vanligvis finnes en coach i idrett som den som motiverer idrettsutøveren til å nå sine mål og bygge opp under selvfølelsen. Dette har overføringsverdi til andre relasjoner. Coach har en positiv ladning og kan være et lavterskel tilbud for å fange opp dem som ikke ønsker støttekontakt og psykolog. Coachen er også noe som noen av jentene bruker i tillegg til psykolog for å komplimentere med et medmenneske som bryr seg.

   

Kvinnene som søker trenger ingen spesielle kvalifikasjoner i form av utdanning, mer enn å være et medmenneske. Det vektlegges personlig egnethet, trygghet og selvinnsikt. Det er viktig at søkeren har empati og er relativt ferdig med sin egen historie, og ikke står midt oppe i store forandringer og livsprosesser. Det er også viktig at du ønsker å jobbe med ungdom og ungdomsproblematikk.

De som rekrutteres tilbys opplæring i å være jentecoach, veiledning og hyggelige inspirasjonskvelder.

 

Kontinuitet:
Coachen og jenta skal møtes i en periode på 6 -12 måneder, en gang i uka, ca 2 timer per møte og det er mulighet for telefon kontakt innen respektable grenser. De finner sammen ut hvordan de vil ses og når. Etter endte måneder kan avtales forlenges eller avsluttes etter behov.

 

 

Mål:
Coachen og jenta finner sammen et mål som de også aktivt arbeider for å oppnå. Dette kan være å tørre å si nei, bli bedre på å møte opp på skolen eller finne nye måter å takle følelser på. Jenta og coachen arbeider med et verktøy Sisterhood kaller ”Jeg er bra-boka”.

 

Coachen får kursing, inspirasjon og støtte av Sisterhood.

 

Jentecoachene jobber på ideell basis. Dette er en gevinst for jenta, som da ser at en voksen engasjerer seg av fri vilje uten å få betalt. Det er også en mulighet at knytte til seg frivillige som jobber som jentegruppeledere.


Du kan lese mer om Sisterhood på deres nettsted her. 

Av Anders Midtsundstad