Omslaget til boka Sett, hørt, forståttEn av utfordringene i dagens samfunn er alle de unge som på ulike vis strever, og som vi ikke klarer å hjelpe. Dette til tross for mye forskning, programmer, tiltaks-, fag- og systemutvikling. Én mulig årsak til dette er at de unge ikke opplever å bli møtt på en god måte, eller at forbindelsen til hjelperne er brutt, hevder forfatterne. Og det er nettopp møter som er det sentrale i denne boka, som beskriver ungdoms møter med fagfolk på ulike arenaer. Med de unges egne stemmer får vi innblikk i positive og negative møter med hjelpeapparatet. Vi får et overordnet blikk på hva som er gode møter, sett med de unges øyne, og vi får høre om vonde møter, vanskelige møter og magiske øyeblikk."

Les mer om boka og forfatterne på Forebygging.no sin side: https://www.forebygging.no/bokomtaler/Sett-hort-og-forstatt-Om-profesjonelle-moter-med-unge-i-sarbare-livssituasjoner/

Kjøp boka hos Universitetsforlaget: https://www.universitetsforlaget.no/sett-hort-og-forstatt-1