Prosjektets visjon er å skape et aktivt interessefellesskap innen kultur basert på lystprinsippet.

"Seniorressursen" er idag forankret i politisk ledelse i kommunen og har et samarbeid som involverer virksomhet for næring, IKT og kultur og ikke minst idrett og fritid.

Målgruppen for prosjektet er pensjonister som på frivillig basis ønsker å engasjere seg innen kultursektoren som mentorer, medvirkere, planleggere eller døråpnere. Eksempler på tiltak innenfor prosjektet er seniorteater/ scenekunst for og med eldre, leseombud og mentorer for kulturbedrifter.

Du kan lese mer om prosjektet "Seniorressursen" i Porsgrunn kommune her.