Omslaget til boken Selvbestemmelse for tjenestenytereGraden av innflytelse over tjenesteytelsen er en viktig forutsetning for å skape tjenestenytere. Begrepet beskriver både tjenestemottakere og tjenesteytere som i praksis klarer å ivareta sin egen og hverandres selvbestemmelse og sin egen og hverandres personlige utvikling gjennom samhandling. For mennesker med store hjelpebehov er det ekstra viktig å ha innflytelse over hvilke tjenester de ønsker og hvordan disse tjenestene ytes.

Helse- og sosialarbeidere vil møte mange nye utfordringer når det gjelder å gjøre møtet mellom tjenesteytere og tjenestemottakere til et møte mellom tjenestenytere. Vi håper denne boka kan være et nyttig reisefølge på veien videre.

Aud Selboe, Leif Bollingmo og Karl Elling Ellingsen er redaktører for denne boken som ble gitt ut av Gyldendal Norsk Forlag AS i 2005.