Ingressbilde til NettverkssamlingerSted: Sørum kommune (Undervisningsrommet i Sørvald bo- og behandlingssenter, Haldenvegen 483, 1923 Sørum). Meld fra om dere trenger å hentes på togstasjonen på Frogner eller Sørumsand, så skal vi få ordnet med skyss.

Dato: Mandag 3. september kl 10-16. Påmelding innen 20. august til kontaktperson Ellen Margrete Graarud. Dette gjelder også innmelding av nye deltakere som ikke står på maillista.

Meld også inn om dere har spesielle tema som bør tas opp og som krever forberedelser fra deltakerne og som vi bør varsle de andre deltakerne om. Vi tar dette og annet som kommer opp på møtet under eventuelt! Gi også beskjed om du ønsker å være med på middagen.

Saksliste:
1.    Velkommen
2.    Informasjon om kompetanse- og innovasjonsprosjektet for Fet, Skedsmo og Sørum
3.    Innspill fra deltakere – spennende utviklingsprosjekter-/nyheter-/inspirasjon og annet

Kl 12-13 Lunsj. Gi beskjed om allergier eller annet

4.    Videreføring av punkt 3.
5.    Fritid med Bistand i forebyggende ungdomsarbeid- Et samarbeid mellom Sørum Kommune/Bingsfoss Ungdomsskole og Lions Club Sørum. Et eksempel på hvordan man kan samarbeide med frivilligheten for å utvikle tjenestetilbudet.
6.    Status fra arbeidsgruppe angående målet om lik lønn, km.godtgjøring og utgiftsdekning i alle kommuner (E.M.G. Sørum, W.B. Eidsvoll, I.K.N. Skedsmo).
7.    Eventuelt

Kl 16.00 AVSLUTNING

Vi tar middag på Meierigaarden Kro og selskapslokaler as. Haldenvegen 305, 1923 Sørum. Betales av hver enkelt. Lokalet ligger 2,7 km fra Sørvald.

https://kart.gulesider.no/?c=60.022850,11.206613&z=15&mode=route&r=car;F00;-1;60.025431;11.185864;Haldenvegen%20483%2C%20S%C3%B8rum;60.020419;11.228047;Haldenvegen%20305%2C%20S%C3%B8rum

Velkommen og en riktig god sommer til dere alle !!!   

Vennlig hilsen fra Elisabeth og Ellen Margrete

Ellen Margrete Graarud
Koordinator Aktiv Fritid og støttekontakttjenesten
Kultur og nærmiljø
Sørum kommune
Telefon: +4763869469 / +4748056848

Sørum kommune
Besøksadresse: Kuskerudvegen 16, 1920 Sørumsand
Postadresse: Postboks 113, 1921 Sørumsand
Web: www.sorum.kommune.no
Facebook: facebook.com/sorumkommune


Vedlegg

Referat Østlandsforum 3. september 2018.docx

Informasjon til foresatte ifb med ungdoms deltakelse i prosjektet Fritid med Bistand.docx

Lions- Presentasjon forebyggende ungdomsarbeid.pptx