Omslagsbilde til rapporten Samfunnsutvikling for god folkehelseRapporten "Samfunnsutvikling for god folkehelse" vil være et av flere dokumenter som danner grunnlaget
for regjeringens neste folkehelsepolitiske melding som planlegges lagt frem for Stortinget våren 2015.

Rapporten er laget på bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet, men Helsedirektoratet ønsker også å legger
rapporten til grunn for dialog på tvers av sektorer og med kommuner og fylkeskommuner.

Innledningen i rapporten er skrevet som et sammendrag (side 6 - 12) som på en god måte får frem rapportens hovedbudskap. Det anbefales derfor lest av alle.

Hele rapporten kan lastes ned her.

Kilde:

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samfunnsutvikling-for-god-folkehelse-rapport-om-status-og-rad-for-videreutvikling-av-folkehelsearbeidet-i-norge