Bamble kommune i Telemark har de siste årene arbeidet aktivt for å videreutvikle sin støttekontakttjeneste i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Sentralt i dette arbeidet har det blitt lagt vekt på å gi rom for å realisere idealene om en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. I dette arbeidet har Bamble samarbeidet med nabokommuner, men de erfarer også at det har vært av stor nytte å delta i et av de fylkesvise faglige nettverkene som Helsedirektoratet etablerte som et ledd i sitt arbeid for å styrke arbeidet på feltet "Støttekontakt, kultur-og fritidsdeltakelse" i kommunene. 65 kommuner og bydeler deltar i dag i disse nettverkene som f.o.m. 2011 skal drives videre av kommunene som selvdrevne nettverk.

bamble holen og bjørnerudSjøspeider og tilrettelegger Anette Holen (t.v) og "Fritid med bistand"- ansvarlig Tone Bjørnerud  (t.h) presenterte kommunens erfaringer med å inkludere barn og unge med bistandsbehov inn i selvvalgte fritidsorganisasjoner gjennom bruk av arbeidsmetoden Fritid med Bistand (FmB) på konferansen "Fri tid for alle" i Bergen i juni.

Et intervju med Holen og Bjørnerud kan du lese her.

Mer informasjon:

Andre spennende reportasjer fra konferansen "Fri tid for alle".

Fritid med Bistand (FmB) fase for fase: www.fritidmedbistand.no

De fylkesvise faglige nettverkene.

Av Anders Midtsundstad