Omslagsbilde til Veileder for saksbehandling. Tjenester etter helse- og omsorgstjenestelovenNår en skal tilby tjenesten støttekontakt er det viktig at brukerens behov blir tilstrekkelig utredet og at den som søker gis mulighet for medvirkning.

Grunnleggende i all saksbehandling, tjenestetildeling og tjenesteyting innenfor helse- og omsorgstjenestene er forsvarlighetskravet. Saksbehandlingen må ta sikte på å sikre at brukeren mottar riktige tjeneste til rett tid og i tilstrekkelig omfang.

Veilederen som er utgitt av Helsedirektoratet kan du laste ned her:

Veileder for saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.pdf