Article image

Kartleggingen som er gjennomført viser at 91 % av de som har et vedtak om støttekontakt får dette effektuert innenfor en av hovedløsningene:

- et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

- deltakelse i en aktivitetsgruppe

- individuell støttekontakt

Det er flere forklaringer til at hele 9 % av de som har et vedtak ikke hadde et tilbud på det tidspunktet spørreundersøkelsen ble gjennomført.

Fylkesmannen i Hordaland konkluderer med at både de 33 kommunene og de selv har et forbedringspotensiale. Hele rapporten som er sendt til Statens Helsetilsyn og kommunene i Hordaland kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad