Psykisk helsearbeid i kommuneneDette svaret kommer fram i en kartlegging Helsedirektoratet har gjort blant alle landets fylkesmenn. Rundspørringen ble gjennomført for å få en indikator på hva situasjonen er etter at Opptrappinsplanen for psykisk helse ble avsluttet i 2008.

Evalueringen synliggjør også at støttekontakttjenesten i mange kommuner ble styrket med øremerkede midler.

Mer om funn fra undersøkelsen kan du lese i en rapport her.

Av Anders Midtsundstad