Overskudd og trivsel for ALLEFlere forskningsrapporter viser at personer med funksjonsnedsettelser har en større risiko for å kunne utvikle dårlig helse enn befolkningen forøvrig. Det er derfor av stor betydning at en sikrer denne målgruppen gode forebyggende tiltak.

Dette eksempelheftet er utviklet med det mål at det kan være med å bidra til å gi  inspirasjon og tips til tiltak som kan igangsettes for at barn og unge med funksjonsnedsettelser skal oppleve både overskudd, trivsel og god livskvalitet. Dette er stikkord som er viktige for å sikre den enkelte en god helse.

Eksempelheftet kan du lese her.