Du finner flere artikler med informasjon som er nyttig for de som organiserer tjenesten, på seksjonene "har eller ønsker støttekontakttjenesten" og "arbeider med brukere av støttekontakttjenesten". Vi oppfordrer deg som arbeider med å organisere støttekontakttjenesten, til å gjøre deg kjent med innholdet i alle tre seksjonene.