Økt fysisk aktivitet blant barn og ungdomFysisk aktivitet bidrar til normal vekst og utvikling, og kan forebygge sykdom i voksen alder.

Like viktig er aktivitetens betydning for barn og unges psykiske helse; som styrket selvbilde, økt tro

på egen mestring, bedre sosial tilpasning og generelt økt trivsel. Samfunnet tilrettelegges i stadig større grad for økende inaktivitet også for barn og unge.  

Professor Yngvar Ommundsen ved Norges idrettshøgskole har vært ansvarlig for utarbeidelse av rapporten som du kan lese eller bestille her.

Av Anders Midtsundstad