Bufdir sin logoOppvekststatus.no

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har ansvaret for å dokumentere barn og unges oppvekstvilkår i Norge. På oppvekststatus.no finner du tall og fakta om hvordan det er å vokse opp i Norge i dag.
www.oppvekststatus.no

Barnefattigdom.no

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet en barnefattigdomsindikator på nasjonalt og kommunalt nivå. Barnefattigdom skal forebygges og det er et mål at flere skal finne en vei ut av fattigdom. Dette er viktig fordi barn i familier med vedvarende lavinntekt står i risiko for uheldige levekårsutfordringer. Indikatorene er utarbeidet for å være verktøy for kommuner og andre som arbeider med barn og unges oppvekstvilkår.
www.barnefattigdom.no 

Foreldrehverdag.no

Svært mange foreldre søker etter råd på nettet, men det kan være vanskelig å skille synsing fra pålitelig informasjon. Derfor lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) nettressursen foreldrehverdag.no, som gir tips og råd til foreldre om alt fra grensesetting og trass til søskenkrangel og ungdomstid. Les mer hos Bufdir her: https://bufdir.no/Foreldrehverdag/Hva_er_foreldrehverdag/

http://www.foreldrehverdag.no