Barn-og-unge-med-habiliteringsbehov-samarbeid-mellom-helse-og-omsorgssektroren-og-utdanningssektoren-1_353x500.jpgI veilederen beskrives brukernes rettigheter og sektorenes plikter. Målet er å gi tjenesteytere i både utdanningssektoren og helse- og omsorgssektoren et verktøy i arbeidet med å planlegge og samarbeide om et koordinert tilbud rundt den enkelte.

Veilederen «Barn og unge med habiliteringsbehov» blir et viktig verktøy i arbeidet med å klargjøre ansvar og roller i kommunene. En felles plattform som gir forutsigbarhet og et godt grunnlag for å utvikle koordinert tilbud og tjenester til den enkelte.

Veilederen kan du laste ned her:
Barn-og-unge-med-habiliteringsbehov-samarbeid-mellom-helse-og-omsorgssektroren-og-utdanningssektoren.pdf