Logo Lillehammer kommune

Ny samling i Østlandsforum for støttekontakt/fritidskontakt- og avlastningstjenesten.

Sted: Lillehammer (Lillehammer Rådhus Klubben) ‘

Dato: Onsdag 31. januar kl. 10.00 – 19.00 (inkludert besøk på Onsdagsklubben kl. 18.00-18.30).

Kartutsnitt fra Lillehammer, som viser hvor møtepunktene er

Saksliste:

  1. Velkommen
  1. Fritid for alle er 10 år. Hvor står vi og hvor går vi?

Vi får besøk av Anders Midtsundstad fra Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

  1. Innspill fra deltagerne

Kl. 12.00-13.00 Lunsj

  1. Forslag om å sette ned en egen gruppe som tar kontakt med departementet for å be dem om veiledende satser for timelønn, utgiftsdekning, reise/kjøregodtgjørelse for støttekontakter/avlastere. Store variasjoner i alle kommuner.
  1. Godkjenning / ikke godkjenning av nye støttekontakter. Hvordan er prosedyrene?
  1. Nyheter/»hurra» erfaringer og inspirasjon fra tjenesten generelt.
  1. Eventuelt

Kl. 16.00/16.30 Møtet avsluttes

Middag på en av byens hyggelige caféer. Betales av hver enkelt.

Kl. 18.00- 18.30   Besøk på Onsdagsklubben på Tyrili Klatring.

Vi går samlet dit fra middag.