Den nye nettbaserte informasjons- og opplæringsressurs er laget med tanke på de mange som har ansvar for å rekruttere, lære opp og veilede støttekontakter i kommunene. Det er en lett tilgjengelig ressurs som består av korte dramatiserte filmer som viser ulike mennesker og situasjoner som støttekontakter kan møte. Det er tilgang til fordypningshefte og relevante linker. For kurslederne er det i tillegg til et eget hefte for hvordan man kan arrangere kurs, tilgang til egne veiledningsfilmer som viser dramatiserte situasjoner som veiledere kan komme opp i.

Fritid_med_mening

Du kan gjøre deg bedre kjent med informasjons- og opplæringsressursen "fritid med mening" her.

Av Anders Midtsundstad

Den nasjonale konferanse "Fri tid for alle"