Omslagsbilde til Handlingsplan for friluftslivRegjeringen har et mål om at friluftsliv skal være en kilde til helse og livskvalitet for hele befolkningen. Gjennom å legge frem handlingsplanen vil regjeringen forsterke satsingen på friluftsliv i et folkehelseperspektiv. Friluftsliv har også en sentral plass i norsk kulturarv og nasjonale identitet.

Innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse arbeider vi for å styrke den enkeltes rett til å finne frem til selvbestemte aktiviteter innenfor den tredelte løsningen. Handlingsplanen konkretiserer flere tiltak for å fremme friluftsliv for barn, ungdom og voksne som trenger som kan tilrettelegges for de som trenger støtte fra andre for å oppleve muligheten til å delta.

Handlingsplanen kan du laste ned her:

Handlingsplan for friluftsliv.pdf

Kilde

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-for-friluftsliv/id2607767/