Spennende arbeid i Bodø
Prosjektleder Monica Nilsen er opptatt av at Ny Giv skal bidra til at rusavhengige under rehabilitering skal få et nytt sosialt nettverk, som gjør det lettere å bryte med rusmiljøet.  Hovedmålgruppen er deltakere med medikamentassistert behandling, men er også åpent for andre som er i en rehabilitering. Prosjekt har ca 20 deltakere som deltar i selvvalgte fritidsorganisasjoner. Flue03

Arbeidsprosessen.
Arbeidet starter med et møte hvor deltakeren kan fortelle sine ønsker om aktivitet. Erfaringsvis er det behov for flere møter for å finne frem til den ønskede selvvalgte aktiviteten. Prosessen videre kan deles inn i 4 faser, og kan for en som ønsker å drive med fluebinding se slik ut: 

 1. Introduksjon.
  Når aktiviteten er klar finner prosjektleder frem til en veileder som er fagperson på aktivitetsområdet.  Veilederen viser teknikker for å binde flue og gir opplæring i bruk av hjelpemidler. Videre får deltakeren innføring i bruk av fjær til produksjon av for eksempel klassiske laksefluer og vanlige tørrfluer. 
   
 2. Utprøving.
  Deltakeren får prøve ut teknikkene selv under kyndig veiledning, og har noen å spørre når han skal gjøre innkjøp på egenhånd i en ”jungel” av fjær. Denne prosessen kan vare over tid, for eksempel 50 timer. Tidsmessig kan veiledningen vare fra 1 til 12 måneder avhengig av type aktivitet. 
   
 3. Nye arenaer.
  Veileder introduserer deltakeren til klubb eller forening. Noen møter på medlemsmøter, noen vil at veielder skal informere klubben på forhånd og andre tar selv kontakt med klubber. Nye arenaer kan også være så enkelt som fisketurer sammen med veileder og/ eller andre. Kontakter med nettbaserte klubber har også gitt positive erfaringer for deltaker. 
   
 4. Nye muligheter.
  I denne fasen er deltaker i stand til å utføre aktiviteten på egenhånd og den formelle betalingen til veileder fra Ny Giv opphører. Erfaringen viser at deltaker har fått gode relasjoner til veileder i prosjektperioden og kan ta kontakt med denne personen etter at perioden er avsluttet.  Noen treffer veileder fordi de er medlemmer av samme klubb.  

Samarbeid med kommunene.
Ny Giv fremstår som en spennende arbeidsmetode som kan fungere godt innenfor tjenestetilbudet støttekontakt i norske kommuner. 

Monica Nilsen forteller at de har et samarbeid med Bodø kommune, men ønsker å videreutvikle dette samarbeidet. 
Mer informasjon kan leses i evalueringen av prosjektet Ny giv – identitetsarbeid eller fritidsaktivitet? gjennomført av Nordlandsforskning. 

Av Anders Midtsundstad