Diverse bilder fra nettsiden ungfritid.noNettportalen vil gjøre det enklere for frivillige organisasjoner å finne deltagere, og enklere for barn, ungdom, foresatte og andre å finne fritidsaktiviteter. For ansatte som arbeider med å tilrettelegge tjenester innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse kan dette også bli et viktig arbeidsverktøy.

Ungfritid.no skal utvikles og drives av frivilligheten selv gjennom Frivillighet Norge, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Nettportalen skal være en gratis løsning for både organisasjonene som skal registrere sine tilbud og alle oss som ønsker å søke informasjon om aktiviteter rundt om i hele vårt land.

Her er en link til den nye nettportalen som er under utvikling:

https://www.om.ungfritid.no/