Friluftsliv Forfatterne til boken er forskere og praktikere med god kjennskap til friluftsliv på ulike områder. Målet med boken som består av 16 artikler er at høyne, dele og videreformidle kunnskap og erfaring om  friluftsliv for personer med funksjonsnedsettelser. Dette forsøker de å sikre gjennom bl.a. å beskrive hvordan dette kan gjøres på ulike former for vandreturer, bålaktiviteter, skigåing, kajakkpadling naturveiledning, primitivt leirliv og mye annet. Et overordnet perspektiv i boken er knyttet til et perspektiv hvor en vektlegger betydningen friluftsarbeidet innenfor rehabilitering, habilitering, spesialpedagogikk, sosialpedagogikk og fritid.

Utgivelsen er støttet av Friluftsrådet i Danmark og du kan lese mer om denne her.

Av Anders Midtsundstad