To jenter som sitter sidelengs på hver sin huske og snakker sammenNominering kan gjøres av fylkesmann, fylkeskommuner, kommuner, barne- og ungdomsorganisasjoner, lokale barne- og ungdomsråd eller lignende innflytelsesorgan for barn og ungdom i kommuner og fylker.

Prisen er på 250 000 kr, og vinneren blir kunngjort på årets ungdomskonferanse 28. - 29. oktober i Oslo. Bufdir er arrangør av den årlige Ungdomskonferansen (tidligere barne- og ungdomskonferansen). 

En jury, nedsatt av Bufdir, vil stå for utvelgelsen.

Søknad/nominasjon til Årets ungdomskommune 2019 sendes til:

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
Postboks 2233 
3103 Tønsberg postmottak@bufetat.no

Frist for innsendelse av søknad/nominasjon er 1. september

Brevet fra barne- og familieminister Ropstad om kriteriene og utvelgelsen
Kriterier for nominasjon
Les mer om Ungdomskonferansen

Har du spørsmål om denne saken?

Kontakt Bufdir:

Trine Lise Hoffmann, tlf 466 15 121 

eller

Ingvill Elvestad Meltvedt, tlf 472 32 769

Kilde

https://www.bufdir.no/Aktuelt/Nominer_Arets_barne__og_ungdomskommune_2019/