Tid: 2. november 2023
Sted: Bontelabo 2, Bergen
Arrangør: Bergen kommune 


Ingressbilde_nettverk.jpg

Program

10.15-10.45 - Presentasjon ved Anders Midtsundstad: «Hvordan kan vi etablere likeverdige helsetjenester rundt tilpasset fysisk aktivitet og deltakelse i fritidsaktiviteter»? 

Tema for drøfting i plenum:

  • Er det i noen av kommunene laget kriterier for å få tildelt tjenesten støttekontakt? Loven sier at tjenesten er lovpålagt, men ingenting om hva som skal til for å få slik tjeneste. 
  • Antall vedtak (ift. Innbyggertall)
  • Størrelse/timeantall på vedtak
  • Hvordan er tilrettelagt fritid for barn og unge under 18år organisert i andre kommuner?

Lunsj kl. 12.00

  • Når en har brukere bosatt i omsorgsboliger med store og samansette helseutfordringer (t.d. fysiske, kognitive og språklige utfordringer) hvordan løser en behovet for tilrettelagt fritid?
  • Lønn og utgiftsdekning til støtte/treningskontakter
  • Rekrutering av støttekontakter
  • Har en mange på venteliste, og hva gjør en om en ikke finner egna støttekontakt?

14.00- Takk for denne gang.