Ingressbilde til Nettverkssamlinger

Program

09.30-10.00 Kaffe og registrering 

10.00 Velkommen ved tjenesteleder Kirsten Hognestad Haugen og Dagny Mikkelsby

10.15 Synergieffekter av gruppetilbud ved Kai Thoresen og Mari Johansen

10.45 Vårt nyeste prosjekt: Gruppeavlastning ved Cathrine Mandel og Marianne Rognum

11.00 Kaffepause

11.15-12.00 Gruppearbeid på tvers av kommuner

12.00-13.00 Lunsj

13.00 Presentasjon fra gruppene

14.00-14.15 Kaffepause

14.15-15.00 Oppsummering og avslutning

Velkommen til Fritid og Avlastning i Løkkeåsveien 2 i Sandvika. Påmelding med navn, kommune og hvilken tjeneste du jobber med (tildeling, støttekontakter, avlastning og/eller gruppetilbud) til cathrine.mandel@baerum.kommune.no innen onsdag 26. februar.