Ingressbilde til NettverkssamlingerProgram for dagen

09.00-09.30   Registrering

09.30-10.00   Kari ønsker velkommen

Musikk v/ Trond Ytterbø, Øyvind og Kristoffer Brenna.  

10.00-10.20   Presentasjon av blues og verdensarvbyen Notodden av ordfører Gry Fuglestveit 

10.20-10.40   Hvordan tjenesten er lagt opp i vår kommune v/Anne Grethe Rønningsdalen kommunalsjef /Thale Rolstad virksomhetsleder for tildelingskontoret

10.40-11.00   Siste nytt fra fagforbundet og KS v/ Lena Martinsson

11.00-11.15   PAUSE

11.15-12.00   Aktivitetshuset Skoland v/Gunn Karin Slaaen Rørvik, Kilden v/ Elin Løberg Pedersen, erfaring som Fritidskontakt v/ Einar Paulsen   

12.00-12.30   LUNSJ

12.30-13.15   Opplæringsprogrammet "Helt innafor og sammen med andre" Et mulig regionalt kompetanse- og innovasjonsprosjekt
                    v/seniorrådgiver Anders Midtsundstad og hans kollega Gro Lorentzen førstelektor v/høyskolen i Sør-Øst Norge

13.15-13.30   PAUSE

13.30-14.15   Drop-In metoden - veiledning i rolleutvikling v/ Seniorrådgiver Tove P.Bergkvist
                    Tove og Anders er begge ansatt ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser som har ansvaret for å følge opp bl.a. knutepunktet Fritid for alle

14.15-15.00   Dialog og erfaringsutveksling

15.00-15.15   Oppsummering og avslutning

TAKK FOR I DAG og VEL HJEM!