Nestleder i KS Bjørn Arild Gram underskrev Fritidserklæringen på vegne av KS. Han ønsker deltakerne i kommunenettverket Aktiv fritid lykke til.  Foto: Barne- og likestillingsdepartementet"- Jeg har stor tro på at deltakelse i frivillige lag og foreninger har en stor betydning for at barn og unge. Både fordi de får mulighet til å utvikle seg og ta del i et sosialt fellesskap, men det er også et viktig bidrag for å styrke demokratiet vårt, sa nestleder i KS Bjørn Arild Gram til de 136 deltakerne som på ulikt vis jobber med aktiviteter for barn og unge.

Det er to år siden Gram skrev under Fritidserklæringen på vegne av KS sammen med en rekke andre organisasjoner. Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barns rett til å delta i fritidsaktiviteter – uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon.

KS utlyste deltakelse i kommunenettverk for å sikre  barn og unge muligheten til å delta i organiserte fritidsaktiviteter og lek. KS og Frivillighet Norge samarbeider om oppfølgingen av Fritidserklæringen."

Les resten på KS.no

https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/frivillighet/nettverket-aktiv-fritid/