Illustrasjonsbilde for konferansenDen 8. – 9. mars arrangerer JobbAktiv på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen en konferanse om å forlate kontoret i behandling av psykiske helseproblemer. På konferansen møter du bl.a. følgende foredragsholdere:

Seniorrådgiver Werner Fredriksen fra Rådet for psykisk helse åpner konferansen og vil ha fokus på mer tilbud om trening og friluftsliv til mennesker med vansker innenfor psykisk helse og rus.

Lise Trangsrud er stipendiat ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun skriver sin doktorgrad om hvordan personer med spiseforstyrrelser opplever og erfarer naturen i sine bedringsprosesser. Hun vil forsøke å gi svar på følgende spørsmål: Hvorfor er det så godt å være ute? Hva forteller forskningen om hvordan vi påvirkes av naturen og friluftslivsaktiviteter?

Jørn Heggelund vil fortelle om erfaringer fra Østmarka treningsklinikk ved St. Olavs. Her gir de pasienter med psykiske lidelser, trening som likestilt del av behandlingen. Treningsklinikken benytter vitenskapelig dokumenterte metoder, og er blitt et kompetansesenter for trening som behandling.  De samarbeider med det vitenskapelige miljøet ved NTNU , divisjon for psykisk helsevern og avdeling for forskning og utvikling. De har også laget et pasientforløp fra institusjon og ut i ordinært treningsmiljø, gjennom samarbeid med kommunens psykiske helsetjeneste. Heggelund forteller om sine erfaringer, og om hvilke positive effekter de har hatt.

Dette og mange flere spennende foredrag!

Ønsker du mer informasjon om konferansen kan du lese om den her


1.000 kroner i rabatt på deltakeravgiften!

  Rabattkode: FMB1001 – Gyldig frem til 10. januar 2018