På nettsiden finner man mye og god informasjon for de som ønsker å begynne på en ny aktivitet. For noen er det ønskelig å finne en aktivitet de kan starte på alene. Andre søker kanskje en eller flere nye aktiviteter de kan gjøre sammen med venner eller en støttekontakt.

Teksten på nettsiden er skrevet i en lettlest versjon, og øverst på hver side kan en be om å få teksten opplest. Mange personer med en utviklingshemming vil ha best utbytte av å bruke nettressursen sammen med en støtteperson. På nettsiden finnes også god informasjon om hvordan en som støtteperson kan bruke nettressursen.

Skjermbilde av nettiden mosjonogtrening.no

Nettressursen er utarbeidet av Karde AS i nært samarbeid med Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), og finansiert med midler fra Stiftelsen DAM.

Her finner du startsiden til Mosjon og trening:

https://www.mosjonogtrening.no/