Nærbilde av ansiktet til en glad jente på rundt fire år"Disse pengene skal bidra til at barn fra økonomisk vanskeligstilte familier kan delta på minst én fritidsaktivitet. For å få til gode løsninger må kommuner, lokale foreninger  og andre viktige samarbeidspartnere spille på lag.  Prosjektene skal ha overføringsverdi og inspirere andre, så ikke alle må starte fra "scratch", sier kulturminister Linda Hofstad Helleland."

Søknadsfristen gikk ut 15. september.

Fritid for alle vil prøve å følge opp prosjektene som eventuelt kommer i gang ved hjelp av disse midlene.

Utlysning: Midler til pilotprosjekter - innovativ og systematisk innsats for at barn som lever i inntektsfattige familier skal få delta i fritidsaktiviteter (.pdf)

Kilde:
Pressemelding Nr: 58/16, publisert av Regjeringen 27.06.2016
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utlysning-midler-til-innsats-for-at-barn-som-lever-i-inntektsfattige-familier-skal-fa-delta-i-fritidsaktiviteter/id2506293/