Utviklingshemmed skal heller ikke diskrimineresRegjerningens visjon er et samfunn med likestilling for alle og fravær av diskriminering. Selv om politikken er den samme for mennesker med utviklingshemming som for andre viser erfaringene i praksis at vi trenger et informasjons- og utviklingsprogram for politikken for mennesker med utviklingshemming.

Programmet skal skape ny bevissthet om politikken for mennesker med utviklingshemning som ble utformet i forbindelse med ansvarsreformen.

Programmet som inneholder tiltak fra flere departementers saksområder kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad