Heidi Ruddox"Dette er så utrolig gøy" sa 'Sara' med den entusiasmen i stemmen, som en 12-årig hestejente kan ha etter en vellykket ridetime. Men 'Sara' er ikke 12 år. Hun er 32 og mangeårig LAR pasient. Jeg snakket med henne på telefonen mens hun var på vei hjem i bussen etter den tredje ridetimen. Hun er en av deltakerne og solskinnshistoriene i prosjektet "MOVE".

I Tønsberg og Nøtterøy har navnet på den lokale varianten av samarbeidsprosjektet "Aktiv fritid for alle" blitt til "MOVE", og er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom psykisk helse- og russeksjonene i Tønsberg og Nøtterøy kommuner (som også er representert i styringsgruppen) og Sidebygningen som utføreraktør. Vi fikk tildelt prosjektmidler i våren 2010, noen måneder før jeg ble ansatt som prosjektleder. Bakgrunnen for søknaden var et allerede vellykket prosjekt som Sidebygningen driver. En gruppe tidligere rusavhengige var med stor suksess blitt inkludert i en lokal golfklubb. Lederen av dette prosjektet tenkte at var dette mulig, måtte det være mulig i andre foreninger også. Så egentlig var Sidebygningen allerede i gang med Fritid med Bistand før vi hadde hørt om det.

De som tilbys deltakelse i MOVE har en relativ stabil livssituasjon og "rusmestring". Dette er suksesskriterier synliggjort gjennom flere tidligere prosjekter. 100 prosent rusfrihet avkreves ikke, men deltakeren skriver under på, som en del av kontrakten, at han eller hun deltar rusfri på sin aktivitet. Dette er en avtale som alle deltakerne ser positivt på, nettopp fordi de ønsker støtte i sin motivasjon til å (for)bli rusfri.

MOVE er i januar 2011 i gang på femte måned. Tilgangen av deltakere har vært stor helt fra begynnelsen. Behovet for et tilbud som dette i Tønsberg og Nøtterøy er stort. Og gleden blant deltakerne og i hjelpeapparatet over at tilbudet finnes er enda større. Det er til nå 15 deltakere, ni er allerede i gang med en aktivitet, og seks er i de ulike kartleggingsfaser.

Lokale samarbeidspartnere som rusteam, atføringsbedrifter, Friomsorgen, NAV, frivillige organisasjoner m.fl. er viktige aktører i prosjektet. De er fra før en del av Sidebygningens nettverk, og det gode samarbeidet vektlegges høyt. Vi ønsker å være en åpen og positiv organisasjon med kort vei fra idé til handling, og dette er kanskje én av grunnene til at vi får så mange henvendelser til MOVE - det legges merke til at det virker.

Sentral i dette arbeidet er metoden Fritid med Bistand. Den er enkel og overskuelig for både deltakeren og for de som jobber med den. Det gir både en trygghet å kjenne en "kjøreplan", og det gir en tro på at målet - å komme i aktivitet - er oppnåelig. Veien dit trenger ikke å være lang og byråkratisk med ventetid og motivasjonsnedgang til følge. På Sidebygningen kan man oftest komme i gang med det samme, hvis man ønsker det.

Dette lar seg gjøre fordi vi har flere tilbud å spille på fra første møte med deltakeren. Sidebygningen har aktiviteter både på dagen og på kvelden. Dette betyr at vi ved å se MOVE i sammenheng med våre andre tilbud kan sette sammen et opplegg som passer for den enkelte deltaker.

Fokus er med andre ord på aktivitet og på å fastholde den motivasjonen som deltakeren møtte oss med, samtidig med at vi holder oss målet for øye; å skape rammer for en meningsfull opplevelse og en varig endring.

For 'Sara' er dette tett på å bli en realitet. Bare tiden vil vise om det er en varig endring, og selvfølgelig står utfordringene i kø for å gjøre det vanskelig. Men det er et vilkår som deltakerne vet følger med i prosjektet. Det er derfor heller ikke jeg som prosjektleder som står med de vanskeligste utfordringene - det er deltakerne. Det er dem som må gå veien fra et kjent men slitsomt liv som rusmisbruker, til et nytt og ukjent liv som rusfri. Flotte tilbud og god hjelp kan bare sees som støttende tilrop, tiltrengte vanndepoter og riktig veiledning på reisen. Men de må gå skrittene selv. Til det er Fritid med Bistand genial. Da er veien banet for en Meningsfull Opplevelse - Varig Endring.

For ytterligere informasjon om MOVE, kan du kontakte:                                                           
Prosjektleder Heidi Ruddox
Sidebygningen, Tønsberg kommune
Tlf: 90 28 50 78
Mail: heidi@sidebygningen.no

Mer informasjon om metoden Fritid med Bistand finner www.fritidmedbistand.no/" target="_blank">du her.