Med Kjepper I Hjulene

Rapporten «Med kjepper i hjulene» bygger på en spørreundersøkelse blant private rehabiliteringsinstitusjoner med avtale med regionale helsetiltak og kvalitative intervjuer med unge med ulike rehabiliteringsbehov og ansatte ved rehabiliteringsintitusjoner.

Det pekes i rapporten til flere barrierer som gjør at ungdom og unge voksne ikke benytter seg av dagens rehabiliteringstilbud som retter seg mot målgruppen. Følgende tre hovedårsaker trekkes frem som de viktigste utfordringene:

  1. Informasjonen om habilitering for målgruppen er uoversiktlig og utilgjengelig. Dette gjelder også informasjonen ved eksisterende tilbud ved flere rehabiliteringsinstitusjoner.
     
  2. Mange av habiliteringstilbudene overfor ungdom er drevet av prosjektmidler med ustabile rammer. For å skape gode tilbud for målgruppen er det viktig å gjøre tilbudene kjent for både ungdommen og helsepersonell.
     
  3. Flere av habiliteringstilbud overfor ungdom og unge voksne benyttes ikke fordi de mangler 
    skoletilbud, mulighet til å få nødvendig assistent, dekning av reiseutgifter og opphold som er vanskelig å kombinere med livet som f.eks. småbarnsforeldre

Hele rapporten kan du laste ned her.

Av Anders Midtsundstad