Lyngdal kommune ønsker å tenke utradisjonelt. De opplever også at dette er helt nødvendig siden det er vanskelig å rekruttere personer som ønsker å gå inn i slike oppgaver.  
Mange ønsker seg et støttekontakttilbud i en aktivitetsgruppe. Kommunen har derfor etablert ved Rosfjord Aktivitetshus flere slike tilbud for barn, ungdom og voksne som er knyttet til kommunens støttekontakttjeneste. Disse ledes av faste ansatte fordi kommunen erfarte at dette var med på å skape større stabilitet blant lederne. 
Aktivitetshuset
Rosfjord Aktivitetshus - et sted for alle.
Aktivitetshuset tilbyr også andre dagtilbud for mennesker som har behov for et sted å være, et sted å lære, og et sted å gjøre noe meningsfylt. Aktivitetshus har blitt et kommunalt møtested hvor det legges stor vekt på at alle som kommer skal tas på alvor og at de selv skal være med å utvikle tilbudene.
- Daglige aktiviteter ved huset er spill, håndarbeid, stell av hage, kjøkkenaktivitet, trim, sansestimulering, ulike kurs, sosialt samvær. Huset er i bruk både da dagtid og på kvelden Det tilbys også turer med og uten overnatting der brukerne kan få opplevelser de ikke kan gjennomføre på egenhånd, som for eksempel campingturer, fjellturer, overnatting i lavvo, båtturer i egen båt, deltagelse, i turmarsj og handleturer forteller Arnfinn Jensen som er leder på aktivitetshuset. 

Brukeren i sentrum.
Den enkelte brukeren er det viktigste og hver person sine ønsker er det primære, men likevel anses det som vesentlig at ingen blir overlatt til seg selv for å sitte passivt i sofaen uten stimulans. Derfor er de som arbeider ved Aktivitetshuset stolte av å kunne møte hver og en på de premisser og ønsker de selv har.
- På huset tilrettelegges aktiviteter individuelt, for ofte viser det seg at noen ønsker aktiviteter fra de kommer om morgenen til de går hjem, mens andre ønsker det roligere og med mer sosial kontakt over en kopp kaffe i prat med andre forteller Jensen.  

Brukernes ønsker, ideer og tanker blir alltid tatt på alvor, og hver av brukergruppene har valgt sin tillitsvalgt som skal representere den enkelte brukergruppe i saker som angår dem. Det er ikke alltid mulig å etterkomme alle ønsker, men et forslag har alltid krav på en forklaring på hvorfor det eventuelt ikke er mulig å etterkomme. Jensen forteller at de har utviklet på huset en holdning som bidrar til at alle får et eierforhold ved å ta alle på alvor og så langt som mulig etterkomme ønsker og forslag.
- Aktivitetshuset er ikke bare lederes eller ansattes arbeidsplass, men i høyeste grad et felles sted å være for alle som bruker huset og de som arbeider der. Derfor er alle like viktig i utviklingen av huset forteller lederen. 

Støttekontakttjenesten gir muligheter.
Kommunen erfarer at det er viktig å sikre gode vedtak basert på den enkelte sine ønsker og behov.
- Vi er opptatt av å se muligheten for at en person kan være støttekontakt for flere når dette er i tråd med hva den enkelte selv ønsker seg. Vi er også opptatt av at støttekontaktene kan gjøre en god jobb med å hjelpe enkeltpersoner inn i ønskede fritidsaktiviteter forteller Mona Aspvik som mottar og behandler søknader om støttekontakt. 

Aspvik ser betydningen av å tenke kreativt. Som et eksempel forteller hun at kommunen nylig dekket utgiftene til et sikringskurs for en støttekontakt som har blitt med en klatreintressert person inn i en klatreklubb. Kommunen vil gjerne bidra til at flere får muligheter gjennom bruk av støttekontakttjenesten til å få muligheter til deltakelse på den ordinære fritidsarenaen. Kommunen er videre åpne for at støttekontakttilbudet kan bli etablert gjennom et samarbeid direkte med en frivillig organisasjon valgt av den som trenger et tilbud. 

Lyngdal kommune har som sitt motto ”Vi vil og vi våger”. De ansatte som jobber innenfor støttekontakttjenesten ser både muligheter og utfordringer i arbeidet med å videreutvikle sin tjeneste innenfor de tre hovedløsningene som Helsedirektoratet peker. 

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte Arnfinn på e-post arnfinn.jensen@lyngdal.kommune.no eller
Mona på e-post mona.aspvik@lyngdal.kommune.no
  

Av Anders Midtsundstad