www.livsstilsprojektet.se.jpg

Livsstilsprosjektet finansieres av det svenske Allmänna arvsfonden. Prosjektet drives avLivsstilsprosjektet Handikapp & Habilitering i Stockholms län og flere frivillige organisasjoner. De henvender seg til inaktive ungdommer og voksne i alderen 16 til 60 år som bor i Stockholms län og som har en bevegelseshemning eller en utviklingshemning.

Linda Junker arbeider som prosjektleder i det treårige prosjektet. Hun forklarer arbeidsmetoden slik:
- Varje deltagare är med i projektet under ett års tid. Den första delen består av träffar med coachen, en person som hjälper deltagaren att ta reda på vad han eller hon vill göra och klarar av. Sedan hjälper coachen till att hitta lämpliga aktiviteter, som deltagaren sedan får prova på egen hand eller tillsammans med coachen. Målet är att deltagaren ska hitta en aktivitet som både är lustfylld och som fungerar bra att utföra, och som han eller hon kan fortsätta med på egen hand eller med personal/anhörig. Coachen kommer att hålla kontakten med deltagaren under ett års tid, även efter att deltagaren hittat en fungerande aktivitet. Och om deltagaren behöver nytt stöd så erbjuds detta.

Målsetningen med prosjektet er å få flere personer til å bli aktive på sin fritid. Samtidig legges det vekt på at de som blir med i prosjektet kan finne venner gjennom aktiviteten. Junker forteller at nettopp ønske om å finne nye venner for noen er nettopp dette en viktig grunn til at de deltar i prosjektet. Hun illustrerer dette med å presentere historien til Christian og Petra som er to av deltakerne:

- Christian hoppas att han ska hitta någon aktivitet som han tycker är rolig och som gör att han träffar nya människor. "Då kanske jag kan komma hemifrån lite oftare och samtidigt så får jag röra på mig" säger Christian.

Petra som varit med i projektet i ett halvår säger att hon sökte sig till projektet för att få komma ut bland folk, få se nya saker och se nya möjligheter. Hon tycker det är bra att få bredda sitt spektrum av aktiviteter, så det inte bara blir aktiviteter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

Gjennom det året en er med i prosjektet får en mulighet til å prøve inntil ti ulike aktiviteter. De fleste trenger ikke å prøve så mange aktiviteter får de finner noe som passer for dem. Ofte erfarer en at det rekker med 2 - 3 aktiviteter. Petra er en av deltakerne som enda ikke har funnet en aktivitet hun ønsker å fortsette med. Hun har prøvd å spille biljard og kjøre og-kart, men vil nå forsøke flere aktiviteter for å finne frem til en fritidsaktivitet som hun kan trives med.

Gjennom prosjektet legges det stor vekt på å forsøke å dokumentere metodens effekt. Det skjer gjennom regelmessige intervjuer med alle deltakerne i prosjektet. Intervjuene tar for seg spørsmål som handler om bl.a. helse, livskvalitet, smerte og hjelpebehov. Noen  av de som deltar i prosjektet kommer også til å spørres om å være med  i en større intervjuundersøkelse hvor de får mulighet til å beskrive hvordan det var å være med i prosjektet og om de mener at deltakelsen i dette har endret deres hverdag. En viktig årsak til at en ønsker å kartlegge, handler om å få frem kunnskap knyttet i hvilken grad deltakelse i fritidsaktiviteter påvirker helsen.

Livsstilsprojektet har fått penger fra Allmänna arvsfonden til oktober 2011.