Likeverdige tjenester i praksis.jpgDu kan bruke heftet for å jobbe med dilemmaer og utfordringer, og reflektere over hvordan du og din arbeidsplass kan løse lignende situasjoner.

Heftet bygger på brukererfaringer, klagesaker, forskningsfunn, mediesaker, henvendelser til LDO og LDOs kunnskap om praktisk likestillingsarbeid. Du vil også finne eksempler på gode tiltak og kilder til kunnskap for å gi deg ideer og inspirasjon i ditt arbeid.

Heftet kan lastes ned her.

Kilde:
http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/Arkiv/Nyheter-i-2011/Likeverdige-tjenester-i-praksis/

Likeverdige_LDO.jpg